Centrum Kształcenia Na Odległość
Uniwersytetu Wrocławskiego

WROCŁAW 2016


mamy zaszczyt zaprosić Państwa do korzystania z serwisu


Aktualności

23.11.2016
23 listopada gościmy na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb” w Warszawie. O wydarzeniu można przeczytać pod tym adresem [LINK], a program konferencji znajduje się tutaj [PDF]

25.10.2016
Centrum Kształcenia na Odległość mimo, że istnieje bardzo krótko, zostało już zauważone w środowisku związanym z nowoczesnymi rozwiązaniami dla edukacji.
27 października będziemy gościć we Wrocławiu na konferencji GigaCon, poświęconej zagadnieniu IT w uczelniach. Więcej o wydarzeniu na stronie GigaCon: LINK


O nas

Informacje o CKO

Centrum Kształcenia na Odległość zostało utworzone 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Do zadań Centrum należy przede wszystkim koordynowanie nauczania online w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej pod adresem e-edu.cko.uni.wroc.pl. Zajmujemy się zarówno stroną formalną zgłaszania i prowadzenia kursów przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego, jak też wsparciem metodycznym dla autorów kursów i nauczycieli prowadzących zajęcia online.

[LINK] Uchwała Senatu nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu CKO

[LINK] Zarządzenie Rektora nr 90/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadzające zasady tworzenia i prowadzenia kursów online

Naszej działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kształcenia online nie zamierzamy jednak ograniczać tylko do kursów i studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz zaplecze merytoryczne będziemy mogli wykorzystać, pomagając innym instytucjom edukacyjnym we wdrażaniu własnych rozwiązań e-learningowych, podnoszeniu jakości kształcenia online, oraz szkoleniu w zakresie dydaktyki i metodyki e-learningu.

Jeżeli jesteście Państwo jednostką edukacyjną, lub planujecie wdrożyć szkolenia online w swojej firmie, i jesteście zainteresowani wparciem ze strony Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim, zapraszamy do kontaktu na nasz adres mailowy.

Skuteczny i opłacalny

Zalety dydaktyczne e-learningu są równie znaczące co względy ekonomiczne. Oszczędność finansowa, a także czasowa oraz unikanie zbędnych formalności pozwalają szkolić więcej osób, szybciej i skuteczniej. Wiedza przekazywana za pomocą e-learning jest aktualniejsza niż ta oddawana do publikacji w sposób tradycyjny. Selekcja materiału na poziomie każdego użytkownika pozwala dostosować informacje dla każdego uczestnika z osobna.

Ośrodki edukacji publicznej, organizacje rządowe i pozarządowe wykorzystują e-learning na różnych szczeblach systemu edukacji. Przyczyniają się do tego m.in.:
  • skrócenie czasu organizacji szkolenia.
  • wysoka wydajność edukacyjna, nauka w czasie wolnym,
  • brak kosztów dodatkowych, noclegów, dojazdów i diet,
  • optymalizacja pracy dzięki automatyzacji ich prowadzenia,
  • budowanie trwałych więzi z klientem,
  • atrakcyjna forma szkoleń e-learningowych,
  • brak barier zdrowotnych, czasowych i geograficznych.


Aktualne zasoby e-learningowe Uniwersytetu Wrocławskiego
WROCŁAW 2016 r.

1. Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - speno.uni.wroc.pl

2. Centrum Nauczania na Odległość - ppe.uni.wroc.pl

Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

NAZWA KURSU PROWADZĄCY
Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony PPOŻ mgr Dawid Piekarski
Health and safety - basic training for the students of the University of Wroclaw mgr Dawid Piekarski
Szkolenie biblioteczne -

Centrum Nauczania na Odległość

NAZWA KURSU PROWADZĄCY
Szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych mgr Dawid Piekarski

Kontakt z pomocą techniczną

Tel. 71 375 28 74
E-mail karol.greinert@uwr.edu.pl

Tel. 71 375 20 05
E-mail damian.domanski@uwr.edu.pl