EDU IT TRENDS 2019

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Serdecznie zapraszamy na konferencję EDU IT TRENDS 2019, która odbędzie się 27 listopada w Warszawie. Celem konferencji jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów oraz propagowanie nowych technologii.

Czytaj dalej EDU IT TRENDS 2019

Konferencja „Publikowanie po przełomie cyfrowym” na Uniwersytecie Wrocławskim

Centrum Kształcenia na Odległość ma przyjemność wziąć udział w konferencji organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego „Publikowanie po przełomie cyfrowym”, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 r.

Czytaj dalej Konferencja „Publikowanie po przełomie cyfrowym” na Uniwersytecie Wrocławskim

ICTM 2019 – Międzynarodowa konferencja poświęcona zarządzaniu technologiami ICT


W dniu 22 października 2019 r. Centrum Kształcenia na Odległość będzie miało przyjemność wziąć udział w międzynarodowej konferencji poświęconej technologiom ICT (informacyjno-komunikacyjnym) na rzecz globalnej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w gospodarkach wschodzących ICTM 2019.

Czytaj dalej ICTM 2019 – Międzynarodowa konferencja poświęcona zarządzaniu technologiami ICT

KONFERENCJA E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW (ETEE) 2019

W dniach 19–20 września na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów.

Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii oraz dobrych praktyk w zakresie edukacji inżynierskiej po wejściu w życie Ustawy 2.0.

Uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i wnioskami
z wdrażania najnowszych rozwiązań związanych z technologią, metodyką oraz aspektami stosowanych uregulowań prawnych.

Członkiem komitetu naukowego konferencji jest dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość – dr Stefan Nowicki.

Czytaj dalej KONFERENCJA E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW (ETEE) 2019