Konferencja „Beliefs and rituals in Antiquity”, 6-8.06.2018

W dniach 6-8 czerwca 2018 Centrum Kształcenia na Odległość miało przyjemność współorganizować konferencję „Beliefs and rituals in Antiquity”, razem z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Studiów Bliskowschodnich Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie i Instytutem Językoznawstwa Porównawczego Uniwersytetu Karola w Pradze. Nasza jednostka zajmowała się m.in. transmisją wystąpień konferencyjnych na żywo, za pośrednictwem aplikacji Skype dla Firm. Poniżej zamieszczamy nagrania, których autorzy zgodzili się na ich publikację. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami konferencyjnymi.

Jeżeli nagranie nie jest widoczne w oknie podglądu, prosimy kliknąć tytuł wystąpienia, aby przejść do wideo.

If the video does not start, or player requires you to log in, click on the title of the conference paper to watch it in Vimeo.

Czytaj dalej Konferencja „Beliefs and rituals in Antiquity”, 6-8.06.2018

CKO na Washington State University

Miło nam poinformować, że dyrektor CKO, dr Stefan Nowicki, został zakwalifikowany do udziału w 4-miesięcznym szkoleniu w ramach programu Institute for Emerging Leadership in Online Learning jako stypendysta dla uczestników spoza USA. W tym roku warsztaty odbywają się pod egidą Washington State University.

Szkolenia 2017/2018

Zakończyliśmy już szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie! Zapraszamy do zapisów na warsztaty w nowym roku akademickim. Informacje o terminach i tematyce zamieścimy na naszej stronie oraz (już tradycyjnie) roześlemy okólnikiem.

Do zobaczenia!

Efekty kształcenia – jak sprawdzić czy studenci je osiągnęli?

To pytanie zadaje sobie wielu z nas, a po zakończeniu kolejnego cyklu dydaktycznego i przed przygotowywaniem zajęć na nowy semestr, jest ono szczególnie aktualne. Dlatego też Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu technik weryfikacji stopnia osiągnięcia planowanych efektów kształcenia. Warsztaty odbędą się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek), w godzinach 9:30 – 12:30 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (gmach główny, plac Uniwersytecki 1, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego, korytarz na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do piątku, 15 czerwca włącznie) formularza, znajdującego się pod tym linkiem. Do zobaczenia na warsztatach!

Office 365 w dydaktyce

Zakończyliśmy kolejną edycję szkolenia „Wykorzystanie narzędzi Office 365 w dydaktyce” w ramach projektu „Dobra Kadra”, wspieranego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie.

Na następne edycje zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie wspierania zajęć narzędziami pakietu Office, uatrakcyjnić sposób przekazywania treści lub ułatwić studentom dostęp do materiałów dydaktycznych.

W sprawie zapisów na szkolenia z projektu „Dobra Kadra” prosimy o kontakt z Biurem Projektów Zagranicznych UWr

Office 365 dla pracowników nie-dydaktycznych

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza wszystkich pracowników nie-dydaktycznych (czyli tych, którzy w umowie o pracę nie mają przewidzianego pensum dydaktycznego) na bezpłatne warsztaty z podstaw obsługi pakietu Office 365. Szkolenie odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2018 roku (5 dni po 90 minut), godziny zostaną podane w terminie późniejszym, w zależności od liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny będzie dla Państwa dostępny do końca maja. Po jego zamknięciu zostanie do tych z Państwa, którzy zakwalifikują się na szkolenie, wysłane powiadomienie drogą e-mailową, z podaniem dokładnej godziny szkolenia.

 

Ewaluacja zajęć – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu ewaluacji zajęć dydaktycznych. Warsztaty odbędą się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek), w godzinach 15:00 – 18:00 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (gmach główny, plac Uniwersytecki 1, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego, korytarz na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do poniedziałku, 14 maja włącznie) formularza, znajdującego się pod tym linkiem.

Podstawy obsługi Moodle – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu podstaw obsługi platformy Moodle. Warsztaty odbędą się w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), w godzinach 15:00 – 18:00 w sali 2C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (wejście od ulicy Więziennej). Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach zapraszam do wypełnienia formularza, znajdującego się pod tym linkiem. Z uwagi na tematykę i charakter warsztatów, wymagających wykorzystania stanowisk komputerowych, liczba miejsc jest nimi ograniczona do 20. Jeżeli jednak zainteresowanie warsztatami z tej tematyki będzie większe, zostaną one powtórzone w innym terminie.

Z uwagi na powyższe ograniczenie o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby otrzymają stosowne powiadomienie e-mailem po zamknięciu listy uczestników, jednak nie później, niż do piątku, 13.04.2018 r.

Techniki aktywizacji studentów – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu wybranych technik aktywizacji studentów z wykorzystaniem elementów tradycyjnych oraz online.

Temat warsztatów został wybrany w oparciu o wyniki formularza rejestracyjnego na zorganizowane w dniu 21 lutego 2018 roku warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma, zgodnie z którym techniki aktywizacyjne były najczęstszym wyborem spośród podanych propozycji tematów kolejnych spotkań.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 26 marca 2018 roku, w godzinach 15:00 – 18:00 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dawny Klub Uniwersytecki w Gmachu Głównym, pl. Uniwersytecki 1, na parterze, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do piątku 23 marca włącznie) formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDI6Zzt86hAlGi2BLNVqMD7pUOEcyTTUzUkhPOE9GQjlKMFdXT0FJUEU3MS4u


Zapraszamy do wypełniania tego formularza także tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani warsztatami z innego zakresu, aby można było uzupełnić kalendarium spotkań na rok 2018.

W tym roku planujemy jeszcze organizację warsztatów z zakresu:

  1. Podstaw obsługi platformy Moodle (warsztaty w formule częściowo online)
  2. Sposobów weryfikacji planowanych efektów kształcenia
  3. Wykorzystania aplikacji Skype dla Firm w dydaktyce i telekonferencjach (warsztaty w formule częściowo online)
  4. Sposobów ewaluacji zajęć dydaktycznych

Niestandardowych aplikacji pakietu Office 365 (OneNote [w tym Class Notebook], Planner, Sway, Teams)