Warsztaty – Razem czy osobno? Metody aktywizujące w pracy z grupą edukacyjną

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla pracowników dydaktycznych

Razem czy osobno? Metody aktywizujące w pracy z grupą edukacyjną

Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 18 lutego 2019 roku, w godzinach 9:00 – 12:00 w sali 204 Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, plac Uniwersytecki 9/13 (wejście naprzeciwko Szermierza). Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

1.         Podstawy aktywizacji w procesie dydaktycznym

2.         Grupa a zespół – implikacje dla edukacji

3.         Style przetwarzania informacji- znaczenie dla pracy zespołowej (rozpoznanie własnego stylu przetwarzania informacji

4.         Konstruktywistyczna natura ludzkiego uczenia się

Osoby zainteresowane tematyką warsztatów zapraszamy do zapisywania się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, który będzie dostępny do czwartku 14 lutego włącznie. Osoby zainteresowane tematyką, które jednak nie mogą wziąć udziału w warsztatach z uwagi na zaproponowany termin, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji NIE w pierwszym pytaniu.

Warsztaty adresowane są do pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Warsztaty – Jak napisać dobry sylabus II edycja

Dla wielu z nas sylabus jest synonimem biurokratycznego zniewolenia, na którym zdecydowanie traci nasza praca dydaktyczna. Ta konotacja nie musi jednak odpowiadać rzeczywistości. Wręcz przeciwnie – dobrze napisany sylabus może znacznie podnieść jakość naszej pracy dydaktycznej, a także wywrzeć pozytywny wpływ na wyniki, osiągane przez naszych studentów. Wszystkie osoby zainteresowane przekształceniem swoich sylabusów w skuteczne narzędzia uzyskania i utrzymania wysokiej jakości pracy dydaktycznej zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w sali 204 Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 8 lutego (w piątek) w godzinach 9:00 – 12:00Aby wziąć w nich udział wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny, dostępny pod tym linkiem, nie później niż we wtorek, 5 lutego.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W środę, 6 lutego poinformujemy wszystkie osoby zapisane o możliwości uczestnictwa w warsztatach.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wszystkim osobom zapisanym po wypełnieniu limitu miejsc zostanie zaproponowany dodatkowy termin warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty – Power Point dla zaawansowanych

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu wykorzystania programu Microsoft Power Point w pracy dydaktycznej w piątek, 18 stycznia, w godzinach 15:00 – 18:00 w sali 205 Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy placu Uniwersyteckim 9/13.

Warsztaty adresowane są do pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • Tworzenie własnego szablonu prezentacji (w tym zgodnego z SIW dla UWr)
 • Wykorzystanie bloków SmartArt
 • Interaktywność prezentacji – akcje, animacje, przejścia, osadzone strony internetowe i formularze
 • Przygotowanie prezentacji z narracją (w wersji EDU oraz ProPlus)
 • Tworzenie materiału wideo na podstawie prezentacji

Do czynnego uczestnictwa w warsztatach niezbędna jest znajomość swojego loginu i hasła do poczty Office 365 (w domenie uwr.edu.pl).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zachęcamy do zapisywania się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (dostępnego pod tym linkiem).

Liczba miejsc jest ograniczona liczbą stanowisk komputerowych w pracowni.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą miały osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Moodle.

Szkolenie – dydaktyka i metodyka e-learningu

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do wypełnienia formularza rejestracyjnego. W przypadku zgłoszenia się większej grupy osób, zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie, umożliwiające zarówno wprowadzenie elementów e-learningu do Państwa zajęć, jak też prowadzenie części konsultacji za pośrednictwem sieci, już w nadchodzącym semestrze.

 Program szkolenia uwzględniać będzie następujące elementy:

 1. Regulacje obowiązujące na Uniwersytecie Wrocławskim w kwestii prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz konsultacji online
 2. Podstawy obsługi Moodle LMS (na którym to systemie oparta jest platforma e-learningowa Uniwersytetu Wrocławskiego E-EDU)
 3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
 4. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
 5. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu
 6. Tworzenie jednostki dydaktycznej w Moodle LMS z wykorzystaniem wybranych narzędzi do tworzenia treści e-learningowych

 Termin oraz miejsce szkolenia zostaną uzgodnione bezpośrednio z osobami zainteresowanymi uczestnictwem, po zebraniu się grupy co najmniej 10 osób.

Szkolenie będzie prowadzone w systemie blended-learningu (3 spotkania 4-godzinne w sali wykładowej oraz zawartość udostępniona na platformie E-EDU), z możliwością w pełni zdalnego uczestnictwa.

 W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy.

Warsztaty – Office 365 Online dla zaawansowanych

logo pakietu Office 365

W piątek, 7 grudnia, w godzinach 9:30 – 12:30, Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu zaawansowanych funkcji pakietu Office 365 Online. Szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego z zaawansowanymi funkcjami pakietu Office, które mogą wpłynąć na podniesienie jakości procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kształcenia na odległość. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane i przećwiczone podstawowe funkcje następujących aplikacji:

 • OneNote w wersji Class Notebook – tworzenie i zarządzanie notesem zajęć, organizacja układu notesu, możliwy zakres zastosowania aplikacji w dydaktyce
 • Planner – tworzenie grup, organizacja grupowego planu pracy
 • Forms – tworzenie kwestionariuszy i testów

Czytaj dalej Warsztaty – Office 365 Online dla zaawansowanych

Centrum Kształcenia na Odległość na konferencji EDU IT Trends

28 listopada 2018 roku byliśmy obecni na konferencji Edu IT Trends w Warszawie. Dyrektor Centrum, dr Stefan Nowicki, wygłosił na niej wykład merytoryczny zatytułowany Efektywność zajęć dydaktycznych w teorii i praktyce – trendy metodyczne, technologia, a oczekiwania odbiorcy. Odczyt spotkał się z dużym zainteresowaniem, które, miejmy nadzieję, przełoży się na współpracę naszego Centrum z ośrodkami zewnętrznymi.

Platforma Moodle w pracy dydaktycznej (dla początkujących)

logo Moodle - biała litera M z kapeluszem magisterskim

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu wykorzystania platformy Moodle w pracy dydaktycznej w piątek, 26 października, w godzinach 15:00 – 18:00 w sali 305 Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy placu Uniwersyteckim 9/13.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem części swoich zajęć w formacie online, tworzeniem pełnego kursu e-learningowego, jak również tych z Państwa, którzy chcieliby zamieszczać na platformie E-EDU materiały pomocnicze do swoich zajęć, prowadzonych w sposób tradycyjny.

Tematyka warsztatów obejmuje: Czytaj dalej Platforma Moodle w pracy dydaktycznej (dla początkujących)

Warsztaty – Jak napisać dobry sylabus?

Dla wielu z nas sylabus jest synonimem biurokratycznego zniewolenia, na którym zdecydowanie traci nasza praca dydaktyczna. Ta konotacja nie musi jednak odpowiadać rzeczywistości. Wręcz przeciwnie – dobrze napisany sylabus może znacznie podnieść jakość naszej pracy dydaktycznej, a także wywrzeć pozytywny wpływ na wyniki, osiągane przez naszych studentów. Wszystkie osoby zainteresowane przekształceniem swoich sylabusów w skuteczne narzędzia uzyskania i utrzymania wysokiej jakości pracy dydaktycznej zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w Klubie Uniwersyteckim, 12 października (w piątek) w godzinach 15:00 – 18:00Aby wziąć w nich udział wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny, dostępny pod tym linkiem, nie później niż we wtorek, 5 lutego.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W środę, 6 lutego  poinformujemy wszystkie osoby zapisane o możliwości uczestnictwa w warsztatach.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wszystkim osobom zapisanym po wypełnieniu limitu miejsc zostanie zaproponowany dodatkowy termin warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!