Platforma E-EDU

Integracja z USOSEM – ważne instrukcje

 1. Zapisywanie studentów
 2. Import zawartości kursu
 3. Zmiana kategorii do której przypisany jest kurs


INSTRUKCJE

TUTORIALE – PLATFORMA E-EDU

 1. Aktualna procedura zakładania kursów oraz tworzenie i zapisywanie studentów do grup
 2. Podstawowe funkcjonalności platformy – część 1
 3. Podstawowe funkcjonalności platformy – część 2
 4. Dodawanie linku do stron oraz innych zasobów
 5. Ukrywanie zawartości Moodle
 6. W jaki sposób zmieniać kolejność Topiców oraz aktywności i zasobów kursu?
 7. Tworzenie testu na platformie E-EDU (starsza wersja platformy, opcje te same tylko interfejs inny)
 8. Jak przygotować test na platformie E-EDU 
 9. Jak przygotować Zadanie na platformie E-EDU
 10. Tworzenie kopii zapasowej kursu

WEBINARIA 

 1. Webinarium – czym są zajęcia asynchroniczne?
 2. Webinarium – wybrane narzędzia Moodle (forum, zadanie, warsztaty)
 3. Webinarium – dziennik ocen E-EDU (Moodle)
 4. Webinarium – moduł lekcja Moodle (E-EDU)
 5. Webinarium – oprogramowanie do zdalnych zaliczeń i egzaminów
 6. Webinarium – ochrona prywatności