O nas

Centrum Kształcenia na Odległość zostało utworzone 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Do zadań Centrum należy przede wszystkim koordynowanie nauczania online w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej pod adresem e-edu.cko.uni.wroc.pl. Zajmujemy się zarówno stroną formalną zgłaszania i prowadzenia kursów przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego, jak też wsparciem metodycznym dla autorów kursów i nauczycieli prowadzących zajęcia online.

Naszej działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kształcenia online nie zamierzamy jednak ograniczać tylko do kursów i studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz zaplecze merytoryczne będziemy mogli wykorzystać, pomagając innym instytucjom edukacyjnym we wdrażaniu własnych rozwiązań e-learningowych, podnoszeniu jakości kształcenia online, oraz szkoleniu w zakresie dydaktyki i metodyki e-learningu.

Jeżeli jesteście Państwo jednostką edukacyjną, lub planujecie wdrożyć szkolenia online w swojej firmie, i jesteście zainteresowani wparciem ze strony Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim, zapraszamy do kontaktu na nasz adres mailowy.