Krzysztof Mikłasewicz

mgr Krzysztof Mikłasewicz
specjalista w Centrum Kształcenia na Odległość
koordynator ds. zamówień publicznych

Moje zadania w Centrum Kształcenia na Odległość:

 • Prowadzenie witryny internetowej Centrum Kształcenia na Odległość,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi programu Office Excel®,
 • Opracowywanie raportów i zestawień oraz dokumentów i wniosków,
 • koordynowanie zamówień publicznych,
 • Obsługa administracyjna i organizacyjna biura oraz dbanie o sprawny obieg dokumentów,
  • Monitorowanie zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • Wsparcie osób prowadzących zajęcia zdalne w zakresie opracowania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
 • Wsparcie techniczne użytkowników platformy e-EDU – Helpdesk,
 • Przygotowywanie, opracowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi platformy e-EDU,
 • Przygotowywanie, opracowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi aplikacji Office 365,
 • Fakturowanie,
 • Obsługa organizacyjna i administracyjna e-szkoleń,
 • Prowadzenie rejestrów i kartotek,
 • Obsługa organizacyjna i administracyjna konferencji i seminariów,
 • Opracowywanie instrukcji do obsługi platformy dla użytkowników,
 • Dokonywanie zamówień na potrzeby biura,
 • Testowanie e-szkoleń

Certyfikowany specjalista Microsoft Office w zakresie programu Office Excel®