Stefan Nowicki

dr Stefan Nowicki
dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość

Trener kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich, instructional designer, absolwent Institute for Emerging Leadership in Online Learning prowadzonego przez Online Learning Consortium oraz Washington State University, certyfikowany przez Microsoft PowerPoint Specialist, Word Expert oraz Minecraft Trainer. Łączy pracę z pasją, doskonaląc własny warsztat metodyczny i prowadząc kursy dla nauczycieli akademickich z zakresu obsługi takich środowisk cyfrowych jak Microsoft Office, Moodle czy Minecraft Education. Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach UWr

Certyfikowany specjalista Microsoft Office:

  • Microsoft Office Specialist – PowerPoint®
  • Microsoft Office Specialist Expert – Word®

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu projektowania procesu dydaktycznego, wykorzystania e-learningu jako metody podnoszenia jakości oferty dydaktycznej uczelni, oraz ewaluacji kształcenia w szkołach wyższych. Zajmuje się także coachingiem i mentoringiem dla autorów kursów e-learningowych.