Stefan Nowicki

dr Stefan Nowicki
dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość

Nauczyciel akademicki z 15-letnim stażem. Absolwent kursów z zakresu kształcenia online, prowadzonych przez Online Learning Consortium (USA) – Mastery in Blended Learning, Advanced Online Teaching Certificate, Supporting Online Faculty, OLC – Instructional Design Mastery Series. Nauczyciel e-learningowy, a także Instructional Designer certyfikowany wspólnie przez Online Learning Consortium i State University of New York.

W 2018 roku ukończył prestiżowy kurs Institute for Emerging Leadership in Online Learning, prowadzony przez Online Learning Consortium oraz Washington State University.

Certyfikowany specjalista Microsoft Office:

  • Microsoft Office Specialist – PowerPoint®
  • Microsoft Office Specialist Expert – Word®

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu projektowania procesu dydaktycznego, wykorzystania e-learningu jako metody podnoszenia jakości oferty dydaktycznej uczelni, oraz ewaluacji kształcenia w szkołach wyższych. Zajmuje się także coachingiem i mentoringiem dla autorów kursów e-learningowych.