Formy kształcenia na odległość w roku akademickim 2023/24

Formy nauczania zdalnego określa zarządzenie nr 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

Formy nauczania zdalnego:

 • Kurs e-learningowy – w ramach platformy E-EDU ( z wykorzystaniem narzędzi platformy oraz Office 365),
 • Kurs komplementarny – w ramach platformy e-EDU ( z wykorzystaniem narzędzi platformy oraz Office 365),
 • Zajęcia zdalne – w ramach platformy E-EDU oraz/lub usługi Office365, 

a także internetową część zajęć hybrydowych – w ramach platformy E-EDU oraz/lub usługi Office365. 

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ WYMIENIONE RODZAJE ZAJĘĆ? 

 • Kurs e-learningowy oraz komplementarny są zaawansowanymi formami prowadzenia kształcenia na odległość. Zajęcia te zawierają wszystkie treści, moduły i narzędzia, uwzględnione w sylabusie przedmiotu. Do prowadzenia zajęć w takiej formie wymagane jest ukończenie szkolenia z zakresu dydaktyki i metodyki e-learningu oraz szkolenie z podstaw platformy e-EDU.
 • Zajęcia zdalne są przełożeniem zajęć stacjonarnych na formę kształcenia na odległość i obejmują treść spotkań stacjonarnych. Mogą być prowadzone za pośrednictwem platformy E-EDU z wykorzystaniem narzędzi Office 365. Zajęcia w czasie rzeczywistym (synchroniczne)  są prowadzone z wykorzystaniem aplikacji pakietu Office 365 (MS Teams) lub asynchronicznie poprzez zamieszczenie materiału audiowizualnego (prezentacja z narracją, nagrany film wideo) w terminie zajęć, wynikającym z planu studiów. 
 • Zajęcia hybrydowe są to spotkania prowadzone z częścią grupy stacjonarnie, transmitowane na żywo dla pozostałej części grupy. Transmisja udostępniona jest za pośrednictwem narzędzi Office 365. Linki do transmisji oraz materiały do zajęć można także umieścić na platformie E-EDU.   

KURS E-LEARNINGOWY – SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-EDU 

W przypadku kursu e-learningowego zajęcia prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, częściowo mogą być prowadzone synchronicznie.

Do prowadzenia zajęć e-learningowych wymagane jest:

 • ukończenie szkolenia z zakresu dydaktyki i metodyki e-learningu oraz szkolenie z podstaw platformy e-EDU.
 • uzyskanie podpisu dziekana na wniosku.
 • dołączenie do wniosku: sylabusa przedmiotu, scenariusza kursu i ankiety autoewaluacyjnej.

Wniosek ze wszystkimi załącznikami należy przesłać do Centrum Kształcenia na Odległość za pomocą EZD nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu.

KURS KOMPLEMENTARNY – SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-EDU 

W przypadku kursu komplementarnego liczba godzin dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi być większa niż 20% godzin przewidzianych w sylabusie dla danego rodzaju zajęć.

Jeśli zajęcia komplementarne przekraczają 50% godzin dydaktycznych dla danego przedmiotu wymagane jest:

 • uzyskanie zgody kierownika jednostki prowadzącej przedmiot.
 • podpis dziekana na wniosku.
 • dołączenie do wniosku: sylabusa przedmiotu, scenariusza kursu i ankiety autoewaluacyjnej.

Jeśli zajęcia mieszczą się w przedziale 20%-50% godzin dydaktycznych dla danego przedmiotu, wymagane jest:

 • podpis dziekana na wniosku.
 • dołączenie do wniosku: sylabusa przedmiotu, scenariusza kursu i ankiety autoewaluacyjnej.

Wniosek ze wszystkimi załącznikami należy wysłać do Centrum Kształcenia na Odległość za pomocą EZD nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu.

ZAJĘCIA ZDALNE – SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-EDU 

 • Liczba godzin zajęć zdalnych nie może przekroczyć 20% godzin przewidzianych w sylabusie dla danego przedmiotu.
 • Po wydaniu przez dziekana zarządzenia ws. zajęć zdalnych należy wysłać wniosek do Centrum Kształcenia na Odległość za pomocą EZD. Wniosek musi mieć akceptację dziekana.