Dokumenty do pobrania

Jak pobrać dokumenty?

  1. Po kliknięciu w wybrany dokument należy zalogować się na konto Office 365 (login i hasło jak do uniwersyteckiej skrzynki mailowej).
  2. Kiedy dokument otworzy się w programie Word online – należy wybrać polecenie “Otwórz w aplikacji klasycznej”. Polecenie znajduje się na szarym pasku.
  3. Należy zapisać dokument na własnym komputerze.

Serdecznie prosimy nie wypełniać udostępnionych wniosków 🙂  Należy je pobrać i dopiero uzupełnić.

Dokumenty

  1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 190/2022: Wzór scenariusza zajęć e-learningowych
  2.  Ankieta autoewaluacji kursu
  3.  Sylabus przedmiotu/modułu zajęć
  4. Wzór załącznika nr 2 do zarządzenia nr 190/2022 dostępny jest do wypełnienia w EZD.

Zarządzenia i uchwały

Uchwała nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość. Zawiera Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia na Odległość.

Uchwała nr 87/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych oraz zasad obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarządzenie nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego.