Szkolenia zrealizowane na Uniwersytecie Wrocławskim

Bezpieczeństwo danych w dydaktyce prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Digital storytelling w pracy dydaktycznej. ​

Jak napisać dobry sylabus?

Platforma Moodle w pracy dydaktycznej. ​

Razem czy osobno? Metody aktywizujące w pracy z grupą edukacyjną.​

Techniki aktywizacji studentów – metody pracy z grupą dydaktyczną.​

Microsoft Excel w pracy administracyjnej.

Microsoft Excel w pracy dydaktycznej .

Microsoft Office 365 Online w pracy administracyjnej.

Microsoft Office 365 Online w pracy dydaktycznej.

Microsoft PowerPoint w pracy administracyjnej.

Microsoft PowerPoint w pracy dydaktycznej.

Microsoft Word w pracy administracyjnej.

Microsoft Word w pracy dydaktycznej.