e-learning na UWr

Centrum Kształcenia na Odległość zostało utworzone 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. ​

Naszym celem jest wsparcie i rozwój kształcenia online na Uniwersytecie Wrocławskim.  Do zadań Centrum należy:

1.Koordynowanie nauczania online w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/.

2. Obsługa strony formalnej zgłaszania i prowadzenia kursów przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Wsparcie metodycznym dla autorów kursów i nauczycieli prowadzących zajęcia online.​

4. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników naukowych oraz administracyjnych z zakresu:  kształcenia na odległość oraz oprogramowania Office.​