Efekty uczenia się

Planowanie efektów uczenia się stanowi podstawowy element projektowania procesu dydaktycznego. Wyznaczają one bowiem cele nauczania, umożliwiając z jednej strony właściwy dobór środków i materiału osobie prowadzącej zajęcia, a z drugiej strony  umieszczenie osób uczących się we właściwym kontekście. Wyraźne wskazanie zakładanych efektów uczenia się ułatwia wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego planowanie nakładu pracy oraz śledzenie postępów.

Szkolenie z zakresu planowania efektów uczenia się trwa cztery godziny lekcyjne (180 minut) i składa się z części wykładowej i warsztatowej, w skład których wchodzą następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do zagadnienia efektów uczenia się – czym są i w jakim celu się je stosuje.
  2. Znaczenie właściwie dobranych efektów uczenia się dla procesu dydaktycznego oraz satysfakcji osób w nim uczestniczących
  3. Poziomy kognitywnego procesu uczenia się – wzajemne zależności pomiędzy nimi a planowanymi efektami uczenia się
  4. Czasowniki aktywne i ich znaczenie dla poprawnego formułowania efektów uczenia się
  5. Najczęstsze błędy przy tworzeniu efektów uczenia się i ich wpływ na efektywność procesu dydaktycznego
  6. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia efektów uczenia się