Program szkoleń dla pracowników uczelni wyższych 2023/24

Pakiet Microsoft 365 w pracy administracyjnej

Lp. Forma zajęć liczba godzin dydaktycznych Szczegółowy opis modułów
1. Warsztaty – Microsoft Word 8 -dostosowanie zawartości wstążki;
-formatowanie tekstu i tworzenie hierarchii dokumentu;
-wstawianie tabel;
narzędzia interaktywne – zakładki, spis treści, indeks;
-elementy dodatkowe – nagłówek, stopka, numery stron;
-modyfikacja stylu, praca w trybie recenzji;
-tworzenie modyfikacji formularzy;
-korespondencja seryjna;
-konfiguracja i uruchamianie makr.
2. Warsztaty – Microsoft Excel 16 -formatowanie skoroszytów i pojedynczych arkuszy;
-tworzenie i formatowanie tabeli;
-zarządzanie wierszami i kolumnami;
-dostosowanie paska szybkiego dostępu;
-zarządzanie filtrami (filtry podstawowe, zaawansowane, fragmentatory);
-pojęcie sortowania;
-porządkowanie danych;
-formatowanie warunkowe (tworzenie własnego formatowania);
-dzielenie tekstu na kolumny;
-import danych (.txt, .csv, .pdf, skoroszyty, foldery, dane z sieci);
– Podstawy Power Query (łączenie i przekształcanie danych, praca na wielu plikach, transponowanie danych);
-formatowanie obszaru wydruku;
-omówienie tabel przestawnych (porządkowanie danych, projektowanie tabeli);
-omówienie dynamiczności wykresów
3. Warsztaty – Microsoft Outlook 6 -personalizacja wyglądu wiadomości;
-automatyczne podpisy;
-autoresponder;
-dodawanie ankiet i opcji głosowania;
-dostarczanie wiadomości z opóźnieniem;
-ustawianie opcji odpowiedzi;
-tworzenie list wysyłkowych;
konfiguracja przepływu informacji (reguły);
-tworzenie szablonów;
-konfiguracja kalendarzy;
-obsługa widoku harmonogramu;
-zarządzanie kontaktami
Pakiet Microsoft 365 w pracy administracyjnej

Dydaktyka i metodyka e-learningu

Lp. Forma zajęć Liczba godzin zajęć dydaktycznych Szczegółowy opis modułów
1. Warsztaty – Podstawowe teorie instructional designu 3 -Model ADDIE;
-uczenie się przez doświadczenie (cykl Kolba);
-model Merrilla;
-model projektowania wstecznego;
-teoria multimedialnego uczenia się
2. Warsztaty – Efekty uczenia się 2 -taksonomia Blooma;
-model SMART;
-czasowniki aktywne;
-tworzenie efektów uczenia się w oparciu o taksonomię Blooma i model SMART
3. Warsztaty – Weryfikacja planowanych efektów uczenia się 2 -ocenianie kształtujące;
-ocenianie podsumowujące;
-zamknięte i otwarte formy weryfikacji
4. Warsztaty – Aktywizacja grupy. Wspieranie motywacji i zaangażowania 2 -czynniki wspierające motywację i zaangażowanie w grupie;
-wybrane metody aktywizujące w kształceniu na odległość;
5. Warsztaty – Ewaluacja kursu e-learningowego 2 -rola ewaluacji w procesie zapewniania jakości kształcenia;
-kryteria Quality Matters;
-kryteria PKA
6. Warsztaty – Tworzenie zawartości w wybranych środowiskach cyfrowych 7 -platforma Moodle: tworzenie kursu, konfiguracja forum dyskusyjnego, osadzanie treści zewnętrznych, konfiguracja słownika, konfiguracja testu;
-platofrma Teams: konfiguracja zadań, narzędzia wspierające, (insights, reflect, praca na zajęciach), narzędzia spotkań synchronicznych
-PowerPoint: tworzenie kursu w oparciu o prezentację, wykorzystanie schematów blokowych, animacji, akcji i nagrywania w asynchronicznym kursie e-learningowym
Dydaktyka i metodyka e-learningu

Multimedia w dydaktyce

Lp. Forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Szczegółowy opis modułów
1. Warsztaty – podstawy programu PowerPoint 5 -personalizacja prezentacji: widok wzorca;
-wstawianie i formatowanie slajdów;
-formatowanie tekstu;
-wstawianie i rozmieszczanie obrazów;
-malarz formatów;
-dodawanie multimediów;
pismo i rysunek odręczny;
narzędzia pokazu slajdów
2. Warsztaty – tworzenie interaktywnych prezentacji w programie PowerPoint 6 -personalizacja wstążki;
-wstawianie zawartości zewnętrznej;
-zaawansowana edycja obrazów;
-Smart Art;
-Animacje;
-przejścia;
-narzędzia funkcji nagrywanie;
-tworzenie prezentacji niesekwencyjnej;
-konfiguracja pokazów niestandardowych
3. Warsztaty – tworzenie materiałów edukacyjnych w aplikacji Sway 4 -obsługiwane rodzaje zawartości;
-dodawanie tekstu i obrazów;
-osadzanie treści;
-nagrywanie audio;
-formatowanie prezentacji;
-wygląd oraz konfiguracja sposobu odtwarzania prezentacji;
-udostępnianie i publikowanie prezentacji
Multimedia w dydaktyce