Szkolenie z obsługi platformy e-EDU i aplikacji Teams dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2022/23

Szanowni Państwo,

na platformie e-EDU (link)znajduje się szkolenie dla studentów i doktorantów z obsługi platformy e-EDU i aplikacji Microsoft Teams. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich studentów 1 roku oraz tych, którzy w ubiegłych latach takiego szkolenia nie ukończyli.  Po 1.10.2022 roku Dział Nauczania roześle do Państwa kody do zapisów na to szkolenie.

Warsztaty: Multimedia w dydaktyce cz. 1 – podstawy obsługi programu PowerPoint

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w warsztatach, które rozpoczną się już 16 września 2022 r. Warsztaty trwają 6 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 90 minut), w trakcie których omawiamy i ćwiczymy podstawowe funkcje programu PowerPoint. Opanowanie prezentowanych w trakcie szkolenia funkcji ułatwia korzystanie z programu w trakcie prowadzenia zajęć oraz pomaga w przygotowaniu angażujących i atrakcyjnych wizualnie materiałów dydaktycznych.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach i wykonały zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do warsztatów można się zapisać za pomocą kalendarza wydarzeń znajdującego się na naszej stronie.

Szkolenie: Dydaktyka i metodyka e-learningu

Szanowni państwo,

rozpoczynamy zapisy do nowej edycji szkolenia “Dydaktyka i metodyka e-learningu”, które jest skierowane do pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie trwa przez cały semestr zimowy 2022/23, składa się z 9 spotkań co ok. 2 tygodnie oraz zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami. Osoby uczestniczące w programie zapoznają się z metodyką zdalnego uczenia się, zasadami projektowania zajęć przeznaczonych do prowadzenia w formie zdalnej, metodami aktywizowania zdalnych grup zajęciowych oraz obsługą wybranych aplikacji, wspierających proces uczenia się na odległość.
Ukończenie szkolenia umożliwia (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 190/2022) prowadzenie zajęć w formule e-learningu (przedmiot prowadzony całkowicie online) oraz blended-learningu (przedmiot prowadzony online w co najmniej 20%).

 

Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza wydarzeń znajdującego się na naszej stronie.

W przypadku konfliktu terminów spotkań z innymi obowiązkami, całe szkolenie można odbyć w formacie asynchronicznym (spotkania są nagrywane i udostępniane, a zadania do wykonania zamieszczone na platformie e-EDU)

Wszystkie spotkania będą nagrywane i udostępnione na platformie Stream. Do ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu konieczne jest wykonanie zadań praktycznych, z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU, pakietu Office 365 oraz aplikacji Flip.

Warsztaty: jak napisać dobry sylabus?

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 15 września 2022 r. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych omówimy cel i zasady tworzenia sylabusa, jak również elementy, dzięki którym staje się on przydatnym i praktycznym narzędziem dydaktycznym zarówno dla osób prowadzących zajęcia jak i dla studentów.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wykonały zadanie praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza z wydarzeniami umieszczonego na naszej stronie.

 

Warsztaty: Podnoszenie efektywności zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 14 września 2022 r. W ciągu 4 godzin lekcyjnych omówimy wybrane moduły i funkcje platformy e-EDU, wspierające efektywność zajęć (osadzanie treści, nagrywanie audio i wideo, słownik i forum z trybem zaawansowanego oceniania).

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wykonały zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza z wydarzeniami umieszczonego na naszej stronie.

Zarządzenie 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Szanowni Państwo,

w dniu 19 sierpnia 2022 r. weszło w życie nowe zarządzenie Rektora UWr w sprawie Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Tym samym traci moc zarządzenie nr 118/2020 oraz zarządzenie nr 43/2021. Ze szczegółami mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem.

Warsztaty: Multimedia w dydaktyce – podstawy aplikacji PowerPoint oraz Sway

Szanowni Państwo,

kontynuując wiosenny cykl warsztatów, w najbliższy piątek zapoznamy się z aplikacją Sway (dostępną w pakiecie Office 365 Online) oraz poćwiczymy podstawowe funkcje programu Power Point w ramach szkolenia Multimedia w dydaktyce. W aplikacji Sway rozpoczniemy od tworzenia nowej prezentacji, a zakończymy na jej udostępnieniu. W programie Power Point popracujemy z organizacją slajdów, ich warstwą tekstową i graficzną, indywidualizacją prezentacji (w tym uzgodnieniem jej wyglądu z wymaganiami SIW), oraz poćwiczymy narzędzia dostępne w trybie pokazu slajdów.

Zaczynamy 29 kwietnia o 9:00 w trzech blokach po 90 minut.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (w tym semestrze przygotowaliśmy jeden formularz dla wszystkich szkoleń).

Serdecznie zapraszamy!

Dydaktyka i metodyka e-learningu – kolejna edycja

Szanowni Państwo,

już w najbliższy poświąteczny piątek ruszamy ze szkoleniem „Dydaktyka i metodyka e-learningu”. Jest to najbardziej kompleksowe ze szkoleń prowadzonych przez Centrum Kształcenia na Odległość, przygotowujące do projektowania, prowadzenia i ewaluowania zajęć realizowanych online. W jego pierwszej części omawiamy zagadnienia teoretyczne, związane z procesem projektowania, tworzenia, prowadzenia i ewaluacji zajęć zdalnych, ze szczególnym uwzględnieniem blended-learningu, czyli systemu, w którym zajęcia synchroniczne przeplatają się z prowadzonymi w formule asynchronicznej. Część druga, praktyczna, polega na przygotowaniu jednej jednostki dydaktycznej z uwzględnieniem zasad instructional designu (projektowania zajęć dydaktycznych w celu uzyskania jak najwyższej efektywności procesu uczenia się) oraz nowoczesnych teorii i modeli uczenia się. Absolwentki i absolwenci szkolenia są przygotowani do tworzenia i prowadzenia zajęć w systemie e-learningu, blended-learningu oraz zajęć zdalnych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia w tym zakresie. Ukończenie tego szkolenia, zgodnie z Zarządzeniem 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego jest konieczne do uzyskania zgody na prowadzenie zajęć w formule e-learningu lub blended-learningu, jednak informacje zwrotne od osób, które ukończyły szkolenie z dydaktyki i metodyki e-learningu wskazują jego przydatność w procesie podnoszenia jakości kształcenia także w przypadku zajęć prowadzonych tradycyjnie. Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszej edycji, trwającej od 22 kwietnia do 3 czerwca. Szkolenie jest prowadzone w formule blended-learningu i składa się z 4 spotkań synchronicznych co 2 tygodnie oraz zadań do samodzielnego wykonania pomiędzy spotkaniami.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (w tym semestrze przygotowaliśmy jeden formularz dla wszystkich szkoleń).

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram dyżurów informatyków w trakcie sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2021/22

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwającą do 27 lutego 2022 sesję egzaminacyjną oraz poprawkową, otrzymaliśmy z Działu Usług Informatycznych obietnicę dodatkowego wsparcia technicznego dla platformy e-EDU. Poza standardowymi godzinami pracy (15:30-20:00 w dni powszednie oraz w godzinach 8:00 – 20:00 w weekendy) wszelkie problemy z funkcjonowaniem platformy e-EDU lub dostępem do niej prosimy zgłaszać do dyżurujących wówczas informatyków zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram dyżurów

Problemy z dostępem do platformy e-EDU

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacjami uzyskanymi w Dziale Usług Informatycznych:

30 stycznia wystąpił problem z dostępnością pamięci dla bazy danych, problem usunięty, ale wymagane są prace rekonfiguracyjne w celu zwiększenia dostępności pamięci ram – prace będą realizowane dziś

Do końca dnia można spodziewać się utrudnień w dostępie do usług na serwerze uni.wroc.pl, w tym do platformy e-EDU. Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać bezpośrednio na adres pomoc@uwr.edu.pl