Szkolenie: Microsoft Word poziom zaawansowany

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Microsoft Word dla zaawansowanych. Szkolenie zostanie przeprowadzone 10 lutego 2023, w godzinach 9:30 – 14:30.

Warsztaty odbędą się w formule online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, wystawione przez Centrum Kształcenia na Odległość.

 

 

 Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do 3 lutego, do godziny 18:00.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Podsumowanie webinarium: Inverted Classroom in Higher Education

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w webinarium “Inverted Classroom in Higher Education”, które odbyło się 24 stycznia o godzinie 16:00.

Podczas spotkania prof. Christian Spannagel przedstawił uczestnikom metodę odwróconej klasy ze wszystkimi jej możliwościami oraz wyzwaniami, które stoją przed dydaktykami podczas wdrażania jej do prowadzonych przez siebie zajęć. Omówione zostały również czynniki, które mogą przyczynić się do sukcesu takiej formy dydaktyki. 

W wolnym czasie zachęcamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania.

Szkolenie: Tworzenie kursu komplementarnego na platformie e-EDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu tworzenia i prowadzenia kursu komplementarnego z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU.  Warsztaty trwają 4 godziny lekcyjne, w trakcie których omówimy wybrane metody prowadzenia kursu komplementarnego (m.in. techniki aktywizujące, problemowe uczenie się, uczenie się przez doświadczenie, odwrócona klasa) oraz możliwości ich zastosowania w praktyce z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU.

Szkolenie odbędzie się w piątek, 13 stycznia, w godzinach 12:15 – 15:30.

Webinarium: Inverted Classroom in Higher Education

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium poświęconym metodzie odwróconej klasy pt. “Inverted Classroom in Higher Education”,  które poprowadzi  prof. Christian Spannagel z Pädagogische Hochschule Heidelberg. Metoda ta jest uznawana za jedną z najefektywniejszych metod kształcenia. Profesor Spannagel bada tę tematykę od 10 lat, jednocześnie aktywnie wykorzystując ją w prowadzonych przez siebie zajęciach. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Poniżej krótki abstrakt webinarium oraz notka biograficzna prof. Spannagela:

 Abstract: The Inverted Classroom (or Flipped Classroom) is a method in which traditional courses are redesigned. The first contact with concepts does not take place in the lecture, but before the lecture: students prepare for class with the help of assignments and materials (often lecture videos). The in-class time can thus be used for more active learning, social interactions, discussions, and working on higher-level tasks.

In the talk, the method Inverted Classroom is presented with all its opportunities and challenges. Factors that can contribute to the success of an inverted classroom will also be discussed.

Speaker: Prof. Dr. Christian Spannagel is Professor of Mathematics and Computer Science Education at Heidelberg University of Education, Germany. He conducts research on the use of digital technologies in schools and universities and is a two-time winner of the Baden-Württemberg teaching award for the use of digital tools in university teaching. He has ten years of experience in using the Inverted Classroom and has studied the method extensively.

Aktywizacja studentów z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzących warsztatach Aktywizacja studentów z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU, które odbędą się w piątek 2.12.2022 roku w godzinach 12:00-15:15.  W ich trakcie omawiamy funkcje platformy e-EDU, wspierające proces aktywnego uczenia się w trakcie zajęć prowadzonych asynchronicznie.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wykonały zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do warsztatów można się zapisać za pomocą kalendarza wydarzeń znajdującego się na naszej stronie.

Szkolenie z obsługi platformy e-EDU i aplikacji Teams dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2022/23

Szanowni Państwo,

na platformie e-EDU (link)znajduje się szkolenie dla studentów i doktorantów z obsługi platformy e-EDU i aplikacji Microsoft Teams. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich studentów 1 roku oraz tych, którzy w ubiegłych latach takiego szkolenia nie ukończyli.  Po 1.10.2022 roku Dział Nauczania roześle do Państwa kody do zapisów na to szkolenie.

Warsztaty: Multimedia w dydaktyce cz. 1 – podstawy obsługi programu PowerPoint

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w warsztatach, które rozpoczną się już 16 września 2022 r. Warsztaty trwają 6 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 90 minut), w trakcie których omawiamy i ćwiczymy podstawowe funkcje programu PowerPoint. Opanowanie prezentowanych w trakcie szkolenia funkcji ułatwia korzystanie z programu w trakcie prowadzenia zajęć oraz pomaga w przygotowaniu angażujących i atrakcyjnych wizualnie materiałów dydaktycznych.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach i wykonały zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do warsztatów można się zapisać za pomocą kalendarza wydarzeń znajdującego się na naszej stronie.

Szkolenie: Dydaktyka i metodyka e-learningu

Szanowni państwo,

rozpoczynamy zapisy do nowej edycji szkolenia “Dydaktyka i metodyka e-learningu”, które jest skierowane do pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie trwa przez cały semestr zimowy 2022/23, składa się z 9 spotkań co ok. 2 tygodnie oraz zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami. Osoby uczestniczące w programie zapoznają się z metodyką zdalnego uczenia się, zasadami projektowania zajęć przeznaczonych do prowadzenia w formie zdalnej, metodami aktywizowania zdalnych grup zajęciowych oraz obsługą wybranych aplikacji, wspierających proces uczenia się na odległość.
Ukończenie szkolenia umożliwia (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 190/2022) prowadzenie zajęć w formule e-learningu (przedmiot prowadzony całkowicie online) oraz blended-learningu (przedmiot prowadzony online w co najmniej 20%).

 

Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza wydarzeń znajdującego się na naszej stronie.

W przypadku konfliktu terminów spotkań z innymi obowiązkami, całe szkolenie można odbyć w formacie asynchronicznym (spotkania są nagrywane i udostępniane, a zadania do wykonania zamieszczone na platformie e-EDU)

Wszystkie spotkania będą nagrywane i udostępnione na platformie Stream. Do ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu konieczne jest wykonanie zadań praktycznych, z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU, pakietu Office 365 oraz aplikacji Flip.

Warsztaty: jak napisać dobry sylabus?

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 15 września 2022 r. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych omówimy cel i zasady tworzenia sylabusa, jak również elementy, dzięki którym staje się on przydatnym i praktycznym narzędziem dydaktycznym zarówno dla osób prowadzących zajęcia jak i dla studentów.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wykonały zadanie praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza z wydarzeniami umieszczonego na naszej stronie.

 

Warsztaty: Podnoszenie efektywności zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi platformy e-EDU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 14 września 2022 r. W ciągu 4 godzin lekcyjnych omówimy wybrane moduły i funkcje platformy e-EDU, wspierające efektywność zajęć (osadzanie treści, nagrywanie audio i wideo, słownik i forum z trybem zaawansowanego oceniania).

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wykonały zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do szkolenia można zapisać się za pomocą kalendarza z wydarzeniami umieszczonego na naszej stronie.