Webinarium: Platforma e-EDU – ekstra kredyt czyli aktywności dla chętnych

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w webinarium: Platforma e-EDU – ekstra kredyt czyli aktywności dla chętnych, które odbyło się dziś o godzinie 9:30. Dowiedzieli się Państwo w jaki sposób zaimplementować w kursie dodatkową aktywność i jak skonfigurować ją w dzienniku ocen. Proszę pamiętać, że w aplikacji Stream mogą Państwo obejrzeć filmy ze wszystkich do tej pory zorganizowanych szkoleń.

Warsztaty: „Praca zespołu w chmurze – zarządzanie uprawnieniami dostępu w aplikacjach pakietu Office 365” już za tydzień

Szanowni Państwo,

w najbliższy piątek 23.04.2021 r. w godzinach 9:30-12:30 odbędą się warsztaty Praca zespołu w chmurze – zarządzanie uprawnieniami dostępu w aplikacjach pakietu Office 365 organizowane przez Centrum Kształcenia na Odległość. Aby wziąć udział w spotkaniu należy dołączyć do zespołu Teams z wykorzystaniem tego linku. Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia limit wynosi 25 osób w grupie. W przypadku większej liczby zainteresowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń. W takim wypadku zorganizujemy dodatkowe szkolenie w późniejszym terminie, o czym poinformujemy Państwa w stosownym komunikacie.

Webinarium: Nie tylko wiedzą żyje student/tka. Rozwój umiejętności oraz kompetencji społecznych na zajęciach zdalnych

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w webinarium: Nie tylko wiedzą żyje student/tka. Rozwój umiejętności oraz kompetencji społecznych na zajęciach zdalnych, które odbyło się dziś o godzinie 9:30. Podczas spotkania mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę związaną z klasyfikacją celów nauczania w oparciu o taksonomię Blooma. Oprócz tego został także poruszony temat teorii społecznego uczenia się wraz z przykładami. Proszę pamiętać, że w aplikacji Stream mogą Państwo obejrzeć filmy ze wszystkich do tej pory zorganizowanych szkoleń. Już dziś chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejny z serii webinarów: Platforma e-EDU – ekstra kredyt czyli aktywności dla chętnych. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 19.04.2021 r. o godzinie 9:30 w aplikacji Teams.

Webinarium „Nie tylko wiedzą żyje student – wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych na zajęciach zdalnych” już w najbliższy poniedziałek

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić Państwa w poniedziałek, 12.04.2021r. na kolejny z serii webinarów: Nie tylko wiedzą żyje student – wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych na zajęciach zdalnych. Webinarium rozpocznie się o godzinie 9:30. W aplikacji Teams dostaną Państwo przypomnienie przed planowanym spotkaniem.

Webinarium: Zdalne zajęcia offline. Jak ograniczyć czas przed komputerem

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w webinarium: Zdalne zajęcia offline. Jak ograniczyć czas przed komputerem, które odbyło się dziś o godzinie 9:30. Podczas spotkania dowiedzieli się Państwo w jaki sposób rozszerzyć zajęcia o aktywności niewymagające ciągłej pracy z komputerem, temat niezwykle istotny zwłaszcza w dobie pandemii. Dla osób, które z różnych względów nie mogły wziąć udziału w naszym spotkaniu zamieszczamy link do pełnego nagrania z webinarium. Proszę pamiętać, że w aplikacji Stream mogą Państwo obejrzeć filmy ze wszystkich do tej pory zorganizowanych szkoleń.


Chcielibyśmy zaprosić Państwa już za dwa tygodnie na kolejny z serii webinarów: Nie tylko wiedzą żyje student – wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych na zajęciach zdalnych. Webinarium rozpocznie się o godzinie 9:30.

Przypomnienie o możliwości zapisania się na szkolenia i warsztaty organizowane w semestrze letnim 2020/21

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przypomnieć o tym, że w dalszym ciągu osoby, które nie zapisały się na żadne szkolenie mają taką możliwość wypełniając formularz znajdujący się pod tym linkiem. Formularz jest jednorazowy, dlatego osoby, które już zapisywały się na warsztaty nie będą miały do niego dostępu.

Harmonogram warsztatów i szkoleń na najbliższy semestr:

16.04 – Multimedia w dydaktyce – podstawy obsługi Power Point i Sway (6 godzin)

23.04 – Praca zespołu w chmurze – zarządzanie uprawnieniami dostępu w aplikacjach pakietu Office 365 (4 godziny)

30.04 – 12.06 – Dydaktyka i metodyka e-learningu (4 spotkania po 2 godziny + ok. 20 godzin pracy własnej)

7.05 – Power Point dla zaawansowanych (6 godzin)

21.05 – Prowadzenie zajęć i zarządzanie pracą zespołu w aplikacji Teams (6 godzin)

Wszystkie kursy rozpoczynać się będą w piątki o godzinie 9:30 i z wyjątkiem kursu certyfikującego dydaktyków e-learningu, prowadzone są jako jeden blok zajęć o wskazanej liczbie godzin.

Szkolenie: Universal Design for Learning już w najbliższy piątek

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na kolejne z cyklu szkoleń w semestrze letnim „Planowanie pracy dydaktycznej metodą UDL”, które rozpocznie się już w ten piątek 26.03.20201 r. W kalendarzu w aplikacji Teams wszystkie osoby, które zapisały się na warsztaty znajdą zaproszenie z możliwością dołączenia do spotkania. Na plan szkolenia składa się:

  1. Sylabus – zbędny dokument czy niezbędne narzędzie?
  2. Zasada trzech pytań
  3. Formułowanie mierzalnych efektów uczenia się
  4. Jak sprawdzić osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się dla przedmiotu?
  5. Aktywności wspierające proces aktywnego uczenia się

Webinarium: Weryfikacja efektów uczenia się a efektywność zajęć zdalnych

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w webinarium: Weryfikacja efektów uczenia się a efektywność zajęć zdalnych, które odbyło się dziś o godzinie 9:30. Dowiedzieli się Państwo o potrzebie weryfikacji umiejętności studenta, jej formach oraz istotności w przypadku nauki prowadzonej w sposób zdalny. Pod tym linkiem mają Państwo możliwość obejrzenia nagrania z dzisiejszego spotkania. Proszę pamiętać, że w aplikacji Stream mogą Państwo obejrzeć filmy ze wszystkich do tej pory zorganizowanych szkoleń. Chcielibyśmy zaprosić Państwa już za tydzień na kolejny z serii webinarów: Zdalne uczenie się offline – jak planować, aby zajęcia nie ograniczały się do siedzenia przed komputerem? Webinarium rozpocznie się o godzinie 9:30.