Warsztaty: Multimedia w dydaktyce – podstawy aplikacji PowerPoint oraz Sway

Szanowni Państwo,

kontynuując wiosenny cykl warsztatów, w najbliższy piątek zapoznamy się z aplikacją Sway (dostępną w pakiecie Office 365 Online) oraz poćwiczymy podstawowe funkcje programu Power Point w ramach szkolenia Multimedia w dydaktyce. W aplikacji Sway rozpoczniemy od tworzenia nowej prezentacji, a zakończymy na jej udostępnieniu. W programie Power Point popracujemy z organizacją slajdów, ich warstwą tekstową i graficzną, indywidualizacją prezentacji (w tym uzgodnieniem jej wyglądu z wymaganiami SIW), oraz poćwiczymy narzędzia dostępne w trybie pokazu slajdów.

Zaczynamy 29 kwietnia o 9:00 w trzech blokach po 90 minut.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (w tym semestrze przygotowaliśmy jeden formularz dla wszystkich szkoleń).

Serdecznie zapraszamy!

Dydaktyka i metodyka e-learningu – kolejna edycja

Szanowni Państwo,

już w najbliższy poświąteczny piątek ruszamy ze szkoleniem „Dydaktyka i metodyka e-learningu”. Jest to najbardziej kompleksowe ze szkoleń prowadzonych przez Centrum Kształcenia na Odległość, przygotowujące do projektowania, prowadzenia i ewaluowania zajęć realizowanych online. W jego pierwszej części omawiamy zagadnienia teoretyczne, związane z procesem projektowania, tworzenia, prowadzenia i ewaluacji zajęć zdalnych, ze szczególnym uwzględnieniem blended-learningu, czyli systemu, w którym zajęcia synchroniczne przeplatają się z prowadzonymi w formule asynchronicznej. Część druga, praktyczna, polega na przygotowaniu jednej jednostki dydaktycznej z uwzględnieniem zasad instructional designu (projektowania zajęć dydaktycznych w celu uzyskania jak najwyższej efektywności procesu uczenia się) oraz nowoczesnych teorii i modeli uczenia się. Absolwentki i absolwenci szkolenia są przygotowani do tworzenia i prowadzenia zajęć w systemie e-learningu, blended-learningu oraz zajęć zdalnych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia w tym zakresie. Ukończenie tego szkolenia, zgodnie z Zarządzeniem 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego jest konieczne do uzyskania zgody na prowadzenie zajęć w formule e-learningu lub blended-learningu, jednak informacje zwrotne od osób, które ukończyły szkolenie z dydaktyki i metodyki e-learningu wskazują jego przydatność w procesie podnoszenia jakości kształcenia także w przypadku zajęć prowadzonych tradycyjnie. Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszej edycji, trwającej od 22 kwietnia do 3 czerwca. Szkolenie jest prowadzone w formule blended-learningu i składa się z 4 spotkań synchronicznych co 2 tygodnie oraz zadań do samodzielnego wykonania pomiędzy spotkaniami.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (w tym semestrze przygotowaliśmy jeden formularz dla wszystkich szkoleń).

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram dyżurów informatyków w trakcie sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2021/22

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwającą do 27 lutego 2022 sesję egzaminacyjną oraz poprawkową, otrzymaliśmy z Działu Usług Informatycznych obietnicę dodatkowego wsparcia technicznego dla platformy e-EDU. Poza standardowymi godzinami pracy (15:30-20:00 w dni powszednie oraz w godzinach 8:00 – 20:00 w weekendy) wszelkie problemy z funkcjonowaniem platformy e-EDU lub dostępem do niej prosimy zgłaszać do dyżurujących wówczas informatyków zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram dyżurów

Problemy z dostępem do platformy e-EDU

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacjami uzyskanymi w Dziale Usług Informatycznych:

30 stycznia wystąpił problem z dostępnością pamięci dla bazy danych, problem usunięty, ale wymagane są prace rekonfiguracyjne w celu zwiększenia dostępności pamięci ram – prace będą realizowane dziś

Do końca dnia można spodziewać się utrudnień w dostępie do usług na serwerze uni.wroc.pl, w tym do platformy e-EDU. Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać bezpośrednio na adres pomoc@uwr.edu.pl

Zmiana godzin pracy Centrum Kształcenia na Odległość

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i w wyniku częściowego wprowadzenia nauczania zdalnego na uczelni (Zarządzenie nr 199/2021 oraz nr 200/2021) do 2 stycznia 2022 r. wydłużamy pracę naszego Centrum. Od dzisiaj można się z nami kontaktować za pomocą aplikacji Teams oraz mailowo cko@uwr.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.

Wnioskowane rodzaje zajęć na semestr zimowy 2021/22

Szanowni Państwo,

Zajęcia w semestrze zimowym

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem 118/2020 można prowadzić następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia zdalne
 • zajęcia hybrydowe
 • zajęcia e-learningowe
 • zajęcia blended-learningowe (komplementarne)

można także zamieszczać w sieci materiały dydaktyczne do zajęć stacjonarnych.

Charakterystyka tych zajęć jest następująca:

 1. Zajęcia zdalne odbywają się synchronicznie, zgodnie z planem zajęć, prowadzone są na odległość, czyli za pośrednictwem aplikacji pakietu Office 365 (np. Teams) lub platformy e-EDU.
 2. Zajęcia hybrydowe odbywają się stacjonarnie, zgodnie z planem zajęć. Są to zajęcia streamowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Teams. Studenci mogą uczestniczyć w takich zajęciach stacjonarnie lub zdalnie.
 3. Zajęcia e-learningowe odbywają się w całości online, w skład kursu mogą wchodzić zarówno spotkania synchroniczne jak i aktywności asynchroniczne. Wszystkie zadania, aktywności i materiały zamieszczone są na stronie kursu (strona przedmiotu na platformie e-EDU lub zespół w ramach aplikacji Teams).
 4. Zajęcia blended-learningowe odbywają się częściowo stacjonarnie (zgodnie z planem zajęć) a częściowo asynchronicznie – zadania, aktywności i materiały zamieszczone są na stronie kursu (strona przedmiotu na platformie e-EDU lub zespół w ramach aplikacji Teams).

Przy składaniu wniosków o uruchomienie zajęć na platformie e-EDU należy uzyskać:

 1. Zgodę dziekana dla
  1. zajęć zdalnych
  2. zajęć hybrydowych.
 2. Zgodę kierownika jednostki prowadzącej przedmiot (Instytut, Katedra) dla:
  1. zajęć e-learningowych
  2. zajęć blended-learningowych
  3. zamieszczania materiałów dydaktycznych.