Szkolenia dla pracowników uczelni wyższych w roku akademickim 2023/24

Szanowni Państwo,

Już w tym semestrze uruchamiamy szkolenia na zewnątrz:
 
 •  𝐃𝐲𝐝𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐚 𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐲𝐤𝐚 𝐞-𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮
 •  𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐰 𝐝𝐲𝐝𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐞
 •  𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝟑𝟔𝟓 𝐰 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣
 
Szkolenia dedykowane są pracownikom uczelni wyższych, którzy chcieliby:
 
 1. podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego;
 2. zgłębić tajniki programów pakietu Microsoft 365.

Szkolenie: Microsoft Excel dla pracowników administracyjnych

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji z zakresu obsługi programu Excel do zapisów na bezpłatne szkolenie w Centrum Kształcenia na Odległość. Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.   

Program kursu z podziałem na pojedyncze warsztaty:  

Microsoft Excel:   

 1. początkujący :
  • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel    
  • Tworzenie i formatowanie tabeli    
  • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory    
 2. średniozaawansowany:
  • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł    
  • Filtrowanie zaawansowane    
  • Import i łączenie plików
 3. tabele przestawne  :
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi   
  • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne  

 

W tym roku w zapisach na warsztaty pojawiają się dwie nowości:  

1.               Możecie się Państwo zapisywać na jeden lub więcej z powyżej wskazanych warsztatów. Po ukończeniu każdego z nich otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w warsztatach. Natomiast osoby, które ukończą cykl trzech warsztatów, otrzymają certyfikat ukończenia kursu Microsoft Excel.  

2.               Warunkiem uczestnictwa w warsztatach będzie złożenie deklaracji (w trakcie rejestracji, w formie dodatkowego pola w formularzu) o wykorzystaniu nabytych podczas warsztatów kompetencji w swojej praktyce administracyjnej.  

Daty i godziny warsztatów zostaną podane po zamknięciu formularza (termin do 10.11.2023 r.).  O zapisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

“Tworzymy sylabus” – Tworzenie efektów zgodnie z modelem SMART

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejnym nagraniem w ramach cyklu Tworzymy sylabus. Tym razem skupimy się na efektach uczenia się. Dobrze skonstruowane pokazują kierunek naszych zajęć oraz określają umiejętności, które chcemy zobaczyć u studentów po ich zakończeniu. Aby efekty uczenia się spełniały swoją rolę należy wpisać je w tzw. model SMART.

Zgodnie z modelem efekty uczenia się powinny być:

  1. Konkretne
  2. Mierzalne
  3. Osiągalne
  4. Powiązane
  5. Określone w czasie

Rejestracja na kursy i warsztaty dla pracowników i doktorantów UWr. Semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza na kolejny cykl kursów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.

W tym roku w zapisach na warsztaty pojawiają się dwie nowości:

  1. Możecie się Państwo zapisywać na jeden lub więcej warsztatów. Po ukończeniu każdego z nich otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w warsztatach. Natomiast osoby, które ukończą cykl warsztatów, otrzymają certyfikaty ukończenia kursów.
  2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach będzie złożenie deklaracji (w trakcie rejestracji, w formie dodatkowego pola w formularzu) o wykorzystaniu nabytych podczas warsztatów kompetencji w swojej praktyce dydaktycznej.

 

W tym semestrze warsztaty zebrane będą w następujące bloki tematyczne:

 1. Dydaktyka i metodyka e-learningu
   • Podstawowe teorie instructional designu
   • Tworzenie efektów uczenia się w oparciu o model SMART i taksonomię Blooma
   • Zasady skutecznej weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się
   • Aktywizacja grupy w środowisku stacjonarnym oraz online
   • Ewaluacja kursu blended-learningowego
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego na platformie Moodle
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w aplikacji Teams
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w oparciu o narzędzia PowerPoint
 2. Multimedia w dydaktyce akademickiej
   • Wykorzystanie narzędzi wideo na przykładzie aplikacji Flip
   • Przygotowanie prezentacji w aplikacji Sway
   • Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint
   • Tworzenie interaktywnych i asynchronicznych materiałów dydaktycznych w programie PowerPoint
   • Microsoft Teams jako środowisko multimedialnego uczenia się
 3. Storytelling i gamifikacja w dydaktyce akademickiej
   • Podstawy teoretyczne gamifikacji jako metody uczenia się
   • Tworzenie scenariusza gry edukacyjnej w środowisku cyfrowym
   • Projektowanie gry edukacyjnej w Minecraft Education
 4. Microsoft Word w pracy dydaktycznej
   • Organizacja i layout dokumentu
   • Współtworzenie dokumentu – tryb recenzji i praca w chmurze
   • Tworzenie dokumentów interaktywnych i multimedialnych
 5. Microsoft Excel 
  1. początkujący 
   • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel
   • Tworzenie i formatowanie tabeli  
   • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory  
  2. średniozaawansowany 
   • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł  
   • Filtrowanie zaawansowane  
   • Import i łączenie plików  
  3. tabele przestawne 
   • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi 
   • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne 

ICEQ 2023 – podsumowanie

Szanowni Państwo,

II edycja Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia dobiegła końca. W ciągu 3 dni odbyło się kilkadziesiąt warsztatów, paneli dyskusyjnych, prezentacji i koncertów. Wzięliśmy udział m.in. w panelach poświęconych:

 •  sztucznej inteligencji i jej wpływie na zmiany w podejściu do kształcenia uniwersyteckiego;
 • procedurze oceny jakości kształcenia w oparciu o doświadczenie członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • pracy i nauce w bezpiecznym otoczeniu pozbawionym cech dyskryminacji;
 • metodach pracy zdalnej w dydaktyce akademickiej w oparciu o „Narzędziownik” powstały w ramach projektu ELEPHANT: E-learning prospects for humanities realizowanego przez Uniwersytet Śląski.

To wydarzenie pobudziło w uczestnikach chęć promowania kształcenia zdalnego oraz aktywnego wykorzystania technologii w dydaktyce uniwersyteckiej. Z pewnością będziemy się przyglądać kolejnym edycjom kongresu. 

Wystąpienie w ramach konferencji: GigaCon – IT w uczelniach

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Dyrektora CKO, dr. Stefana Nowickiego w ramach konferencji “GigaCon – IT w uczelniach”. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni wyższych.

Wystąpienie “Nowoczesne technologie w dydaktyce akademickiej. Wsparcie czy wyręczanie?” stara się pokazać, czy nowoczesne technologie powinniśmy traktować jako narzędzia wspierania procesu uczenia się, czy też jako zagrożenie dla tego procesu.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, wystąpienie dr. Nowickiego odbędzie się 26.10.2023 r. o godzinie 12:20 .

 

Nowa seria filmów “Tworzymy sylabus” – Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do śledzenia nowej serii filmów “Tworzymy sylabus”, która ma za zadanie pomóc w stworzeniu dobrego, przydatnego i działającego sylabusa.

W pierwszym, wprowadzającym filmie poznają Państwo 5 krótkich zasad tworzenia sylabusa:

 1. Cel – co tak naprawdę chcemy osiągnąć na naszych zajęciach;
 2. Efekty – w jaki sposób chcemy osiągnąć określone wcześniej cele;
 3. Weryfikacja – musimy sprawdzić, czy wszyscy studenci osiągnęli wszystkie efekty podczas zajęć;
 4. Aktywności – elementy wspierające osiągnięcia zaplanowanych efektów uczenia się
 5. Treści programowe – jakie tematy zajęć są potrzebne do osiągnięcia planowanych efektów.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia – ICEQ 2023

Szanowni Państwo,

w dniach 18-20 października 2023 roku w Katowicach odbędzie się II edycja Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia. Wydarzenie gromadzi wokół siebie osoby żywo zainteresowane systemami jakości kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych i kształcenia zdalnego.

Pojawimy się na tym wydarzeniu. Po powrocie podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zachęcamy również do zapoznania się z programem ICEQ na stronie organizatora.