Platforma E-EDU

Platforma kształcenia na odległość E-EDU jest prowadzona przez nasze Centrum i znajduje się pod adresem: e-edu.uwr.edu.pl.

Platforma opiera się na systemie Moodle – jest to środowisko nauczania zdalnego, w którym prowadzący udostępnia uczestnikom kursu materiały dydaktyczne (e-learning).

Platforma umożliwia: 

  • tworzenie kursów komplementarnych (blended-learning) –prowadzenie części zajęć dydaktycznych w formacie online (wymagane ukończenie szkolenia metodycznego, prowadzonego przez Centrum), 
  • tworzenie e-zajęć – prowadzenie zajęć online nieprzekraczających 1/3 godzin dydaktycznych z danego przedmiotu (szkolenie metodyczne nie jest wymagane), 
  • umieszczanie materiałów  – prezentacji,  tekstów, artykułów, obrazów,  materiałów video, linków zewnętrznych,
  • przeprowadzanie ewaluacji, testów i badań – przy pomocy testów i kwestionariuszy, np.: testy typu prawda-fałsz, quizy wielokrotnego wyboru, wpisywanie brakujących słów oraz zadania (napisanie eseju),
  • komunikację – uczestnicy mogą korzystać z forum dyskusyjnego, pisać blogi, komentować i czatować,
  • ocenianie – dzięki dziennikowi ocen. 

Z platformy mogą korzystać pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci. Na naszej stronie znajdziecie Państwo instrukcje dotyczące pracy na platformie oraz sposobów zalogowania. ​Baza instrukcji jest stale rozbudowywana.