PORADNIKI – Office 365

1. Przesyłania plików wideo do usługi Stream (dostępnej w Office 365 Online) 

2. Obsługa Skype dla Firm

3. Spotkania Skype w kalendarzu Outlook

4. Webinarium – narzędzia Power Point

5. Podstawy Microsoft Teams

6. Webinarium: Forms

7. Webinarium: Sway

Filmy instruktażowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

8. Poradnik nr 1 dźwięk w PowerPoint

9. Poradnik nr 2 dźwięk i video w Teams

10. Poradnik nr 3 tworzenie zespołu w Teams

11. Poradnik nr 4 dodawanie plików w Teams

12.  Poradnik nr 5 testy w Forms

13. Poradnik nr 6 OneDrive udostępnianie plików

14. Poradnik nr 7 egzamin w Teams

15. Poradnik nr 8 dla Studenta Egzamin w aplikacji Forms

16. Poradnik nr 9 Pierwsze logowanie do Poczty oraz aplikacji MS Teams

17. Poradnik nr 10 Jak przeprowadzić egzamin dyplomowy w MS Teams

18. MS Teams. Krótki tutorial (autor: prof. dr. hab. Krzysztof Ruchniewicz)

19. Organizacja zdalnych posiedzeń gremiów uniwersyteckich (autor: prof. dr. hab. Krzysztof Ruchniewicz)