Czym jest CKO?

Centrum Kształcenia na Odległość zostało utworzone 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Naszym celem jest wsparcie i rozwój kształcenia online w Uniwersytecie Wrocławskim.  Do zadań Centrum należy:

1.Koordynowanie nauczania online w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej https://e-edu.uwr.edu.pl/.

2. Obsługa strony formalnej zgłaszania i prowadzenia kursów przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Wsparcie metodyczne dla autorów kursów i nauczycieli prowadzących zajęcia online.​

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych i administracyjnych: organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu kształcenia na odległość.