Łukasz Kurdziel

mgr Łukasz Kurdziel starszy referent w Centrum Kształcenia na Odległość

Moje zadania w Centrum Kształcenia na Odległość:

  • Monitorowanie zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Wsparcie osób prowadzących zajęcia za pośrednictwem platformy e-EDU w zakresie przygotowywania poprawnych metodycznie materiałów dydaktycznych.
  • Wsparcie metodyczne osób wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  • Wsparcie techniczne użytkowników platformy e-EDU.
  • Przygotowywanie, opracowywanie i aktualizowanie materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi platformy e-EDU oraz aplikacji Office 365 dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Obsługa organizacyjna i administracyjna szkoleń i kursów dokształcających, prowadzonych przez Centrum Kształcenia na Odległość.
  • Obsługa organizacyjna i administracyjna konferencji i seminariów organizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość.
  • Obsługa organizacyjna i administracyjna współpracy Centrum Kształcenia na Odległość z interesariuszami zewnętrznymi.