Wrześniowe szkolenia CKO dla pracowników naukowych

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia, które umożliwią Państwu poznanie podstawowych narzędzi, służących prowadzeniu zajęć na odległość oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie metod i technik kształcenia na odległość: 

 1. Podstawy  Moodle – obsługa platformy E-EDU: link do formularza zapisów 

Program szkolenia: 

 1. Strona główna platformy E-EDU, 
 2. Zakładanie kursów na platformie, 
 3. Zapisywanie studentów do kursów oraz zakładanie grup, 
 4. Sekcja ogólna w kursie, 
 5. Umieszczanie zasobów w kursie (korzystanie z usługi One Drive), 
 6. Aktywność: Test, 
 7. Aktywność: Forum, 
 8. Wprowadzenie do Dziennika ocen. 

Szkolenie z podstaw Moodle jest z przeznaczone dla osób, które nie prowadziły jeszcze zajęć na platformie E-EDU. 

2. Dydaktyka i metodyka e-learningu: link do formularza zapisów 

Szkolenie składa się z części synchronicznej (4 dwugodzinne spotkania w terminie 15, 17, 22 oraz 24 września) oraz asynchronicznej, w ramach której uczestnicy wykonują zadania, związane z projektowaniem kursów e-learningowych. 

Przewidywany nakład pracy w ramach asynchronicznej części szkolenia wynosi około 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Program szkolenia: 

 1. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego (spotkanie 1 oraz 2), 
 2. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym (spotkanie 3), 
 3. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie e-learningu lub blended-learningu (spotkanie 4), 
 4. Tworzenie jednostki dydaktycznej w Moodle LMS z wykorzystaniem wybranych narzędzi do tworzenia treści e-learningowych (projekt indywidualny od drugiego spotkania do końca szkolenia). 

Aby zapisać się na szkolenia należy kliknąć link i wypełnić formularz, liczy się kolejność zgłoszeń.  W październiku będziemy organizować kolejne szkolenia.