II Międzynarodowa Konferencja: Online Higher Education Quality

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców i profesjonalistów aktywnie angażujących się w zagadnienia związane z jakością kształcenia i szkolnictwa wyższego online na II Międzynarodową Konferencję Online Higher Education Quality, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2024 r.  we Wrocławiu.
W ubiegłym roku gościliśmy znamienitych prelegentów z Polski i USA i mamy nadzieję, że w tym roku wydarzenie będzie jeszcze bardziej międzynarodowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji. Do zobaczenia w czerwcu we Wrocławiu!


Dear Sir/Madam,

We are happy to invite all researchers and professionals actively involved in online higher education quality issues to Second International Online Higher Education Quality Conference to be held in Wroclaw, Poland, 26-28 June 2024. Last year we hosted distinguished speakers from Poland and USA and hope to make this event even more international this year. For details, please check the conference website. See you in Wrocław in June!

Szkolenie: Microsoft Excel – pracownicy administracyjni gr.1

Szanowni Państwo,

8 stycznia rozpoczynamy cykl warsztatów składających się na szkolenie Microsoft Excel. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program kursu z podziałem na pojedyncze warsztaty:  

Microsoft Excel:   

 1. początkujący (08.01.2024, 11:30 – 13:00; 12.01.2024, 11:30 – 13:00; 15.01.2024, 11:30 – 13:00):
  • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel    
  • Tworzenie i formatowanie tabeli    
  • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory    
 2. średniozaawansowany (19.01.2024, 11:30 – 13:00; 22.01.2024, 11:30 – 13:00; 26.01.2024, 11:30 – 13:00):
  • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł    
  • Filtrowanie zaawansowane    
  • Import i łączenie plików
 3. tabele przestawne (29.01.2024, 11:30 – 13:00; 02.02.2024, 11:30 – 13:00) :
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi   
  • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne  

Zaliczenie można uzyskać na dwa sposoby:

 1. uczestnicząc we wszystkich spotkaniach na żywo oraz wysyłając rozwiązania zadań z plików omawianych podczas szkolenia;
 2. asynchronicznie – jeżeli uczestnik nie będzie miał 100% frekwencji na spotkaniach online, wtedy po zakończeniu każdego z bloków (początkujący, średniozaawansowany, tabele przestawne) otrzyma plik z zadaniami do rozwiązania. Czas na przesłanie rozwiązań to 2 tygodnie od daty otrzymania ode mnie pliku z zadaniami.

 

“Tworzymy sylabus” – Obliczanie punktów ECTS

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się już z ostatnim nagraniem w ramach cyklu Tworzymy sylabus.

Za pomocą punktów ECTS możemy wyrazić nakład pracy, który jest potrzebny do opanowania określonego zakresu materiału i umiejętności, które powinny być przyswojone w trakcie naszych zajęć. Określają one czas spędzony na zajęciach oraz ten potrzebny na przygotowanie się do kolejnego spotkania, czy pracę samodzielną poza zajęciami.

Szkolenie: Microsoft Excel dla pracowników administracyjnych

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji z zakresu obsługi programu Excel do zapisów na bezpłatne szkolenie w Centrum Kształcenia na Odległość. Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.   

Program kursu z podziałem na pojedyncze warsztaty:  

Microsoft Excel:   

 1. początkujący :
  • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel    
  • Tworzenie i formatowanie tabeli    
  • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory    
 2. średniozaawansowany:
  • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł    
  • Filtrowanie zaawansowane    
  • Import i łączenie plików
 3. tabele przestawne  :
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi   
  • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne  

 

W tym roku w zapisach na warsztaty pojawiają się dwie nowości:  

1.               Możecie się Państwo zapisywać na jeden lub więcej z powyżej wskazanych warsztatów. Po ukończeniu każdego z nich otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w warsztatach. Natomiast osoby, które ukończą cykl trzech warsztatów, otrzymają certyfikat ukończenia kursu Microsoft Excel.  

2.               Warunkiem uczestnictwa w warsztatach będzie złożenie deklaracji (w trakcie rejestracji, w formie dodatkowego pola w formularzu) o wykorzystaniu nabytych podczas warsztatów kompetencji w swojej praktyce administracyjnej.  

Daty i godziny warsztatów zostaną podane po zamknięciu formularza (termin do 10.11.2023 r.).  O zapisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

“Tworzymy sylabus” – Tworzenie efektów zgodnie z modelem SMART

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejnym nagraniem w ramach cyklu Tworzymy sylabus. Tym razem skupimy się na efektach uczenia się. Dobrze skonstruowane pokazują kierunek naszych zajęć oraz określają umiejętności, które chcemy zobaczyć u studentów po ich zakończeniu. Aby efekty uczenia się spełniały swoją rolę należy wpisać je w tzw. model SMART.

Zgodnie z modelem efekty uczenia się powinny być:

  1. Konkretne
  2. Mierzalne
  3. Osiągalne
  4. Powiązane
  5. Określone w czasie

Rejestracja na kursy i warsztaty dla pracowników i doktorantów UWr. Semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza na kolejny cykl kursów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.

W tym roku w zapisach na warsztaty pojawiają się dwie nowości:

  1. Możecie się Państwo zapisywać na jeden lub więcej warsztatów. Po ukończeniu każdego z nich otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w warsztatach. Natomiast osoby, które ukończą cykl warsztatów, otrzymają certyfikaty ukończenia kursów.
  2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach będzie złożenie deklaracji (w trakcie rejestracji, w formie dodatkowego pola w formularzu) o wykorzystaniu nabytych podczas warsztatów kompetencji w swojej praktyce dydaktycznej.

 

W tym semestrze warsztaty zebrane będą w następujące bloki tematyczne:

 1. Dydaktyka i metodyka e-learningu
   • Podstawowe teorie instructional designu
   • Tworzenie efektów uczenia się w oparciu o model SMART i taksonomię Blooma
   • Zasady skutecznej weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się
   • Aktywizacja grupy w środowisku stacjonarnym oraz online
   • Ewaluacja kursu blended-learningowego
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego na platformie Moodle
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w aplikacji Teams
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w oparciu o narzędzia PowerPoint
 2. Multimedia w dydaktyce akademickiej
   • Wykorzystanie narzędzi wideo na przykładzie aplikacji Flip
   • Przygotowanie prezentacji w aplikacji Sway
   • Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint
   • Tworzenie interaktywnych i asynchronicznych materiałów dydaktycznych w programie PowerPoint
   • Microsoft Teams jako środowisko multimedialnego uczenia się
 3. Storytelling i gamifikacja w dydaktyce akademickiej
   • Podstawy teoretyczne gamifikacji jako metody uczenia się
   • Tworzenie scenariusza gry edukacyjnej w środowisku cyfrowym
   • Projektowanie gry edukacyjnej w Minecraft Education
 4. Microsoft Word w pracy dydaktycznej
   • Organizacja i layout dokumentu
   • Współtworzenie dokumentu – tryb recenzji i praca w chmurze
   • Tworzenie dokumentów interaktywnych i multimedialnych
 5. Microsoft Excel 
  1. początkujący 
   • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel
   • Tworzenie i formatowanie tabeli  
   • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory  
  2. średniozaawansowany 
   • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł  
   • Filtrowanie zaawansowane  
   • Import i łączenie plików  
  3. tabele przestawne 
   • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi 
   • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne