Tomasz Górski

dr Tomasz Górski
specjalista w Centrum Kształcenia na Odległość

Moje zadania w Centrum Kształcenia na Odległość:

  • obsługa administracyjna i organizacyjna biura
  • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów
  • prowadzenie rejestrów i kartotek
  • przygotowanie i monitorowanie anglojęzycznej wersji platformy E-EDU w zakresie niewymagającym specjalistycznego przygotowania informatycznego
  • wsparcie osób prowadzących lub uczestniczących w zajęciach anglojęzycznych na platformie E-EDU
  • obsługa administracyjna szkoleń i kursów dokształcających prowadzonych przez Centrum Kształcenia na Odległość
  • obsługa administracyjna konferencji i seminariów organizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość
  • obsługa administracyjna współpracy Centrum Kształcenia na Odległość z interesariuszami zewnętrznymi
  • prowadzenie anglojęzycznej wersji strony internetowej Centrum Kształcenia na Odległość