Multimedia w dydaktyce cz. 3. Interaktywne prezentacje w programie PowerPoint

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w piątek, 12.05.2023 r. odbędzie się szkolenie:

Będzie miało ono formę warsztatów trwających 6 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 90 minut), w trakcie których omówimy i przećwiczymy zaawansowane funkcje programu PowerPoint (m.in. animacje, przejścia, akcje, hiperłącza, nagrywanie obrazu i dźwięku, tworzenie wielu pokazów w jednym pliku).

Opanowanie prezentowanych w trakcie szkolenia funkcji umożliwi Państwu przygotowanie angażujących i atrakcyjnych wizualnie materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prezentacji w trakcie zajęć oraz zamieszczenia w sieci w formie interaktywnych pomocy dydaktycznych.

Powyższe szkolenia można ukończyć asynchronicznie (zapoznając się z nagraniami w dogodnym czasie i przesyłając projekt końcowy).