Microsoft Word dla zaawansowanych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu Microsoft Word dla zaawansowanych, które odbędzie się 9 i 16 czerwca 2023 r.  w godzinach 11:00-13:30.

Szkolenie będzie miało formę warsztatów trwających 6 godzin lekcyjnych, w trakcie których omówimy i przećwiczymy następujące funkcje programu Microsoft Word:

  • zawartość wstążki i jej dostosowywanie
  • formatowanie tekstu i tworzenie hierarchii dokumentu
  • wstawianie tabel oraz przypisów
  • narzędzia interaktywne – zakładki, spis treści, indeks
  • elementy dodatkowe – nagłówek, stopka, numery stron
  • modyfikacja stylu, praca w trybie recenzji
  • tworzenie i modyfikacja formularzy, korespondencja seryjna

Osoby, uczestniczące w spotkaniu, które wykonają zadania praktyczne, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warsztaty odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Zadania praktyczne będzie można ukończyć i przesłać w terminie do 7 dni po ukończeniu warsztatów.

Spotkania będą nagrywane i dostępne dla wszystkich osób zarejestrowanych. Jeżeli terminy spotkań kolidują z innymi obowiązkami, warsztaty można także ukończyć asynchronicznie.