Edukacja medialna. Projekt, przekaz, efektywność – IX konferencja eTEE w Krakowie

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wysłuchania referatu “Edukacja medialna. Projekt, przekaz, efektywność ” wygłoszonego przez dyrektora CKO, dr. Stefana Nowickiego, podczas IX konferencji eTEE “e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” zorganizowanej w Krakowie. W wystąpieniu dr Nowicki skupił się na edukacji medialnej oraz na tym w jaki sposób właściwie oceniać cyfrowe materiały dydaktyczne dla szkół wyższych.