Wystąpienie w ramach konferencji: GigaCon – IT w uczelniach

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Dyrektora CKO, dr. Stefana Nowickiego w ramach konferencji “GigaCon – IT w uczelniach”. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni wyższych.

Wystąpienie “Komu jest potrzebne nowoczesne kształcenie? Identyfikacja ryzyk i zapobieganie problemom we wdrażaniu cyfrowych środowisk edukacyjnych w szkole wyższej” stara się pokazać  najczęściej występujące ryzyka, związane z kształceniem w nowym środowisku cyfrowym, a także możliwe metody zapobiegania problemom związanym z koniecznością przystosowania się do nowego oprogramowania lub modelu kształcenia

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, wystąpienie dr. Nowickiego odbędzie się 7.03.2024 r. o godzinie 14:25 .