Techniki aktywizacji studentów – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu wybranych technik aktywizacji studentów z wykorzystaniem elementów tradycyjnych oraz online.

Temat warsztatów został wybrany w oparciu o wyniki formularza rejestracyjnego na zorganizowane w dniu 21 lutego 2018 roku warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma, zgodnie z którym techniki aktywizacyjne były najczęstszym wyborem spośród podanych propozycji tematów kolejnych spotkań.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 26 marca 2018 roku, w godzinach 15:00 – 18:00 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dawny Klub Uniwersytecki w Gmachu Głównym, pl. Uniwersytecki 1, na parterze, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do piątku 23 marca włącznie) formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDI6Zzt86hAlGi2BLNVqMD7pUOEcyTTUzUkhPOE9GQjlKMFdXT0FJUEU3MS4u


Zapraszamy do wypełniania tego formularza także tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani warsztatami z innego zakresu, aby można było uzupełnić kalendarium spotkań na rok 2018.

W tym roku planujemy jeszcze organizację warsztatów z zakresu:

  1. Podstaw obsługi platformy Moodle (warsztaty w formule częściowo online)
  2. Sposobów weryfikacji planowanych efektów kształcenia
  3. Wykorzystania aplikacji Skype dla Firm w dydaktyce i telekonferencjach (warsztaty w formule częściowo online)
  4. Sposobów ewaluacji zajęć dydaktycznych

Niestandardowych aplikacji pakietu Office 365 (OneNote [w tym Class Notebook], Planner, Sway, Teams)