Rejestracja na kursy i warsztaty dla pracowników i doktorantów UWr. Semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza na kolejny cykl kursów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.

W tym roku w zapisach na warsztaty pojawiają się dwie nowości:

  1. Możecie się Państwo zapisywać na jeden lub więcej warsztatów. Po ukończeniu każdego z nich otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w warsztatach. Natomiast osoby, które ukończą cykl warsztatów, otrzymają certyfikaty ukończenia kursów.
  2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach będzie złożenie deklaracji (w trakcie rejestracji, w formie dodatkowego pola w formularzu) o wykorzystaniu nabytych podczas warsztatów kompetencji w swojej praktyce dydaktycznej.

 

W tym semestrze warsztaty zebrane będą w następujące bloki tematyczne:

 1. Dydaktyka i metodyka e-learningu
   • Podstawowe teorie instructional designu
   • Tworzenie efektów uczenia się w oparciu o model SMART i taksonomię Blooma
   • Zasady skutecznej weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się
   • Aktywizacja grupy w środowisku stacjonarnym oraz online
   • Ewaluacja kursu blended-learningowego
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego na platformie Moodle
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w aplikacji Teams
   • Przygotowanie kursu e- lub blended-learningowego w oparciu o narzędzia PowerPoint
 2. Multimedia w dydaktyce akademickiej
   • Wykorzystanie narzędzi wideo na przykładzie aplikacji Flip
   • Przygotowanie prezentacji w aplikacji Sway
   • Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint
   • Tworzenie interaktywnych i asynchronicznych materiałów dydaktycznych w programie PowerPoint
   • Microsoft Teams jako środowisko multimedialnego uczenia się
 3. Storytelling i gamifikacja w dydaktyce akademickiej
   • Podstawy teoretyczne gamifikacji jako metody uczenia się
   • Tworzenie scenariusza gry edukacyjnej w środowisku cyfrowym
   • Projektowanie gry edukacyjnej w Minecraft Education
 4. Microsoft Word w pracy dydaktycznej
   • Organizacja i layout dokumentu
   • Współtworzenie dokumentu – tryb recenzji i praca w chmurze
   • Tworzenie dokumentów interaktywnych i multimedialnych
 5. Microsoft Excel 
  1. początkujący 
   • Zarządzanie arkuszem i podstawowe formuły programu Excel
   • Tworzenie i formatowanie tabeli  
   • Filtrowanie podstawowe + fragmentatory  
  2. średniozaawansowany 
   • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł  
   • Filtrowanie zaawansowane  
   • Import i łączenie plików  
  3. tabele przestawne 
   • Tworzenie i zarządzanie tabelami przestawnymi 
   • Tworzenie raportu w oparciu o tabele przestawne