Szkolenia 2017/2018

Zakończyliśmy już szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie! Zapraszamy do zapisów na warsztaty w nowym roku akademickim. Informacje o terminach i tematyce zamieścimy na naszej stronie oraz (już tradycyjnie) roześlemy okólnikiem.

Do zobaczenia!

Efekty kształcenia – jak sprawdzić czy studenci je osiągnęli?

To pytanie zadaje sobie wielu z nas, a po zakończeniu kolejnego cyklu dydaktycznego i przed przygotowywaniem zajęć na nowy semestr, jest ono szczególnie aktualne. Dlatego też Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu technik weryfikacji stopnia osiągnięcia planowanych efektów kształcenia. Warsztaty odbędą się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek), w godzinach 9:30 – 12:30 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (gmach główny, plac Uniwersytecki 1, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego, korytarz na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do piątku, 15 czerwca włącznie) formularza, znajdującego się pod tym linkiem. Do zobaczenia na warsztatach!

Office 365 w dydaktyce

Zakończyliśmy kolejną edycję szkolenia “Wykorzystanie narzędzi Office 365 w dydaktyce” w ramach projektu “Dobra Kadra”, wspieranego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie.

Na następne edycje zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie wspierania zajęć narzędziami pakietu Office, uatrakcyjnić sposób przekazywania treści lub ułatwić studentom dostęp do materiałów dydaktycznych.

W sprawie zapisów na szkolenia z projektu “Dobra Kadra” prosimy o kontakt z Biurem Projektów Zagranicznych UWr

Office 365 dla pracowników nie-dydaktycznych

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza wszystkich pracowników nie-dydaktycznych (czyli tych, którzy w umowie o pracę nie mają przewidzianego pensum dydaktycznego) na bezpłatne warsztaty z podstaw obsługi pakietu Office 365. Szkolenie odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2018 roku (5 dni po 90 minut), godziny zostaną podane w terminie późniejszym, w zależności od liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny będzie dla Państwa dostępny do końca maja. Po jego zamknięciu zostanie do tych z Państwa, którzy zakwalifikują się na szkolenie, wysłane powiadomienie drogą e-mailową, z podaniem dokładnej godziny szkolenia.

 

Ewaluacja zajęć – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu ewaluacji zajęć dydaktycznych. Warsztaty odbędą się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek), w godzinach 15:00 – 18:00 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (gmach główny, plac Uniwersytecki 1, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego, korytarz na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do poniedziałku, 14 maja włącznie) formularza, znajdującego się pod tym linkiem.

Podstawy obsługi Moodle – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu podstaw obsługi platformy Moodle. Warsztaty odbędą się w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), w godzinach 15:00 – 18:00 w sali 2C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (wejście od ulicy Więziennej). Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach zapraszam do wypełnienia formularza, znajdującego się pod tym linkiem. Z uwagi na tematykę i charakter warsztatów, wymagających wykorzystania stanowisk komputerowych, liczba miejsc jest nimi ograniczona do 20. Jeżeli jednak zainteresowanie warsztatami z tej tematyki będzie większe, zostaną one powtórzone w innym terminie.

Z uwagi na powyższe ograniczenie o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby otrzymają stosowne powiadomienie e-mailem po zamknięciu listy uczestników, jednak nie później, niż do piątku, 13.04.2018 r.

Techniki aktywizacji studentów – warsztaty

Centrum Kształcenia na Odległość serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu wybranych technik aktywizacji studentów z wykorzystaniem elementów tradycyjnych oraz online.

Temat warsztatów został wybrany w oparciu o wyniki formularza rejestracyjnego na zorganizowane w dniu 21 lutego 2018 roku warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma, zgodnie z którym techniki aktywizacyjne były najczęstszym wyborem spośród podanych propozycji tematów kolejnych spotkań.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 26 marca 2018 roku, w godzinach 15:00 – 18:00 w Sali Klubowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dawny Klub Uniwersytecki w Gmachu Głównym, pl. Uniwersytecki 1, na parterze, wejście od strony kościoła uniwersyteckiego). W ramach warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i drobny poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie (do piątku 23 marca włącznie) formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDI6Zzt86hAlGi2BLNVqMD7pUOEcyTTUzUkhPOE9GQjlKMFdXT0FJUEU3MS4u


Zapraszamy do wypełniania tego formularza także tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani warsztatami z innego zakresu, aby można było uzupełnić kalendarium spotkań na rok 2018.

W tym roku planujemy jeszcze organizację warsztatów z zakresu:

  1. Podstaw obsługi platformy Moodle (warsztaty w formule częściowo online)
  2. Sposobów weryfikacji planowanych efektów kształcenia
  3. Wykorzystania aplikacji Skype dla Firm w dydaktyce i telekonferencjach (warsztaty w formule częściowo online)
  4. Sposobów ewaluacji zajęć dydaktycznych

Niestandardowych aplikacji pakietu Office 365 (OneNote [w tym Class Notebook], Planner, Sway, Teams)